Radonový program TERA

Radon je přírodní bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, vznikající radioaktivním rozpadem radia, thoria a uranu v horninách, který se v různém množství uvolňuje ze zemské kůry. Z povrchu země se radonový plyn dostává do atmosféry nebo vstupuje z podloží přímo do objektů, které nemají provedenou protiradonovou izolaci nebo tuto izolaci mají provedenou nekvalitně (např. špatně utěsněné prostupy inženýrských sítí). Další zdrojem radonu v objektu můžou být nekvalitní stavební materiály nebo lokální zdroje vody. Při nedostatečné ventilaci objektu může docházet k zadržování radonu v objektu a k jeho nadměrnému hromadění v budově. Dlouhodobý pobyt v prostorách s vysokou koncentrací radonu může vést až k rakovině plic. Česká republika se díky geologické stavbě řadí k zemím s vysokou průměrnou koncentrací radonu v budovách. V současné době jsou již známá účinná technická opatření proti pronikání radonu do budov, a to jak u stavěných, tak i existujících staveb. Vysokou koncentraci radonu v objektu lze např. velice účinně snížit efektivně řízeným větráním.

Společnost TESLA nabízí:

TERA
systémy pro měření koncentrace radonu

Kontinuální monitory koncentrace radonu TERA umožňuje elektronicky měřit a vyhodnocovat objemovou aktivitu radonu (OAR). Systémy umí dlouhodobě zaznamenávat změny koncentrace a ukládat je do vlastní paměti, z které je lze následně stahovat a zpracovávat v PC. Systém také nabízí rozsáhlé monitorovací síťové řešení. Měřící systém TERA představuje cenově efektivní řešení, které přináší nulové náklady na dlouhodobý provoz oproti provozu levných měřidel a zároveň poskytuje komfortní datové funkcionality drahých měřidel. Více informací...


tera

TERA
systémy pro regulaci koncentrace radonu v budovách

Regulační systémy TERA umožňují měření a regulaci koncentrace radonu v budovách. Měřící sondy radonu rozmístěné v objektu předávají aktuální hodnoty koncentrace radonu do akční jednotky. Ta při překročení nastavených hodnot sepne klimatickou jednotku (ventilátor) a zajistí tak odvětrání zamořených prostor. Regulační systémy TERA představují levné a úsporné řešení ozdravného protiradonového opatření nejen pro stávající domy a objekty. Více informací...Důležité odkazy

Tematické prospekty

Reference

Instituce

Měřící společnosti s povolením SÚJB

Protiradonové opatření

Kontakt

Obchodní záležitosti:
Josef Heřman, +420 266 107 356, +420 737 047 377, herman.josef@tesla.cz

Technické záležitosti:
Ing. Václav Řeřicha, +420 266 107 650, rericha.vaclav@tesla.cz

Všechna práva vyhrazena. © 2014 TESLA, akciová společnost
linevertlong
main_banner