Certifikace

TESLA, akciová společnost má implementovány a certifikovány níže uvedené systémy managementu:

urs
Systémy managementu ve společnosti jsou pravidelně prověřovány prostřednictvím dozorových a recertifikačních auditů realizovaných auditorskou společností URS.

TESLA, akciová společnost je držitelem osvědčení, vydaných Národním bezpečnostním úřadem České republiky. Tato osvědčení umožňují přístup k utajovaným informacím:

Všechna práva vyhrazena. © 2014 TESLA, akciová společnost
linevertlong
main_banner