GDPR

TESLA, akciová společnost klade velký důraz na dodržování obecného nařízení GDPR a v rámci činností, které provádí, dodržuje základní zásady pro nakládání s osobními údaji, kterými jsou: V případě, pokud by, jste se rozhodli uplatnit jakékoliv ze svých práv v oblasti ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese: gdpr@tesla.cz

Vaše práva jsou následující:
V případě, že byste nebyli spokojeni s naší reakcí na uplatnění Vašich práv, nebo bychom nedodrželi stanovený termín odpovědi (max. 30 dní) máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů


Adresa:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
web: www.uoou.cz
e-mail:posta@uoou.cz
Všechna práva vyhrazena. © 2014 TESLA, akciová společnost
linevertlong
main_banner