TERA systém pro měření koncentrace radonu

Kontinuální monitory koncentrace radonu TERA umožňují elektronicky měřit a vyhodnocovat objemovou aktivitu radonu (OAR). Systémy umí dlouhodobě zaznamenávat změny koncentrace a ukládat je do vlastní paměti, z které je lze následně stahovat a zpracovávat v PC. Systémy také nabízí rozsáhlé monitorovací síťové řešení.

Měřící systém TERA představuje cenově efektivní řešení, které přináší nulové náklady na dlouhodobý provoz oproti provozu levných měřidel a zároveň poskytuje komfortní datové funkcionality drahých měřidel.


sonda

WLAN bezdrátová a USB radonová sonda TSR4 (TSR3D verze s displejem)

Přenosnou radonovou sondu lze samovolně rozmístit v měřených objektech díky nezávislému akumulátorovému napájení. Výdrž akumulátoru je více jak 1 rok na jedno nabití. Sonda autonomně provádí měření objemové aktivity radonu. Naměřené hodnoty se mohou stahovat ze sond kontinuálně během měření nebo jednorázově po skončení měření. Naměřené hodnoty se mohou stahovat přímo ze sondy do PC přes USB konektor nebo bezdrátově přes lokální bezdrátovou síť (WLAN) a centrální jednotku. Centrální jednotka dokáže z jednoho místa stahovat data až z 16-ti sond najednou ze vzdálenosti až 600m. Výsledky z centrální jednotky lze stahovat přímo do PC nebo vzdáleně přes internetové připojení. Nastavení a konfigurace měřícího bezdrátového systému se provádí taktéž pomocí aplikace k centrální jednotce. Sondu lze vypnout a zapnout pomocí přepínače. LED diody indikují aktuální stav zařízení. Displej zobrazuje aktuální výsledky (TSR3D). Případná změna sondy TSR4 na verzi TSR4M nebo TSR4S je kdykoliv možná snadným upgradem u výrobce. Více informací ...

sonda

USB radonová sonda s velkou pamětí TSR4M (TSR3DM verze s displejem)

Přenosová radonová sonda s vysokokapacitní pamětí výsledků v řádů desítek let. Lze dodat také tuto sondu vybavenou displejem (TSR3DM). Systémově se jedná o stejnou sondu jako je TSR4, která ale není vybavena WLAN bezdrátovým přenosem. Případná změna sondy TSR4M na verzi TSR4 nebo TSR4S je kdykoliv možná snadný upgradem u výrobce. Více informací ...

IP sonda TSRE1

IP radonová sonda TSRE1

Nastavovat sondu, prohlížet a stahovat data ze sondy lze pomocí drátově (UTP kabel) nebo bezdrátově (Wi-Fi) připojeného počítače (notebook, tablet, telefon) s nainstalovaným libovolným internetovým prohlížečem. Počítač může být propojen se sondou přímo nebo přes síť LAN, nebo přes síť INTERNET. Naměřené výsledky jsou zaznamenávány do interní paměti sondy až po dobu 2 let. Uložená data lze jednoduše exportovat do souborů ve formátech .CSV, .HTML a .TAB pro další zpracování. Sonda je také vhodná pro snadnou softwarovou integraci do libovolných rozsáhlejších systémů a sítí třetích stran (inteligentní dům, průmyslové systémy, atd.) díky standardním přenosovým protokolům. Díky potřebě stálého napájení ze síťového adaptéru 230VAC/5VDC nebo ze systému PoE je sonda určena především pro stálou instalaci a dlouhodobý monitoring koncentrace radonu. Více informací ...

sonda

Senzory radonu TSRS (UART) a TSRS2 (RS485 - MODBUS)

Inteligentní detektory koncentrace radonu s jednoduchými sériovými rozhraními UART, RS485 - MODBUS pro snadnou implementaci do vyšších celků třetích stran a integrátorů. Vhodné pro integraci do inteligentních budov, průmyslových systémů a systémů kvality ovzduší. Výstupní konektor je vždy čtyřpólový, 2 póly pro obousměrná data a dva póly jsou určeny pro stejnosměrné napájení. K senzorům je vždy dodáván popis sériového rozhraní a protokolu pro snadný vývoj a implementaci programu obslužné jednotky. Ze senzorů lze vyčíst aktuální hodnoty koncentrace radonu, teploty a vlhkosti. Z interní paměti sondy lze také stahovat časové záznamy koncentrace radonu a energetických spekter detekovaných částic. Více informací ...

kontinuální monitor radonu radim 3AT

Kontinuální monitor radonu RADIM 3AT

V roce 2017 společnost TESLA převzala know-how od Ing. Jiřího Plcha – SMM a stala výrobcem a prodejcem precizního kontinuálního monitoru koncentrace radonu pod označením RADIM 3AT. Tento český legendární přenosný měřicí přístroj je výsledkem dlouholetých zkušeností a vývoje. Jedná se o přístroj s velkou měřící komorou a citlivým fotodetektorem. Pomocí PC a aplikace lze naměřená data graficky zobrazovat a exportovat pro další zpracování. TESLA se zároveň stala servisním střediskem pro stávající přístroje řady RADIM. Nabízíme také upgrade starších přístrojů na nejnovější. Naším cílem je tento přístroj inovovat směrem k moderním přístupovým technologiím. Více informací ...

spacer půdní sonda TSRP

Bezdrátová a USB radonová půdní sonda TSRP3

Systémově se jedná o stejnou sondu jako je bezdrátová a USB radonová sonda TSR3, ale je mechanicky uzpůsobená pro zapuštění do vrtu o minimálním průměru 50mm a pro provoz v prostředí se zvýšenou vlhkostí. V sondě je jedna komora vyplněna silika gelem, který je potřeba vyměnit za nový po cca 1,5 měsíci provozu ve vlhké půdě. Bateriové napájení s výdrží až 1 rok zaručuje autonomní měření sondy ve vrtu. Data lze continuálně sbírat z vrtu pomocí bezdrátového přenosu do mobilní centrální jednotky nebo po vyjmutí sondy lze data stáhmout do PC přes konektor USB. Radonová sonda TSRP3 je určena pro kontinuální měření objemové aktivity radonu v zemském podloží. Změny koncentrace půdního radonu mohou být doprovodným jevem k chování zemské kůry a chování rozličných prvků v podloží. Dlouhodobým monitoringem koncentrace půdního radonu lze například předpovídat seismickou aktivitu nebo zemětřesení.
Rozměry: 50 x 280 mm


Kontakt

Obchodní záležitosti:
Josef Heřman, +420 266 107 356, +420 737 047 377, herman.josef@tesla.cz

Technické záležitosti:
Ing. Václav Řeřicha, +420 266 107 650, rericha.vaclav@tesla.cz

Všechna práva vyhrazena. © 2014 TESLA, akciová společnost
linevertlong
main_banner